Uitleg over testen

 

Wij gebruiken binnen de kinderfysiotherapie veel gestandaardiseerde testen en meetmethoden om de hulpvraag van u over uw kind of de hulpvraag van uw kind beter in kaart te brengen. In deze worden een aantal testen uitgelicht en wordt omschreven waarvoor de test dient en wanneer deze afgenomen kan worden bij uw kind. Een aantal testen kunnen in vrij korte tijd weer opnieuw afgenomen worden, waardoor je de motorische ontwikkeling of groei goed kan meten. Hierdoor is het ook voor u als ouders duidelijk of uw kind baat heeft bij de kinderfysiotherapeutische behandeling.