De kinderfysiotherapeuten die bij Kakelbont Kinderpraktijk werkzaam zijn alle geregistreerd onder de wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg). Deze regelt onze titelbescherming met de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Daarnaast zijn al onze kinderfysiotherapeuten ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van onze beroepsvereniging, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De kinderfysiotherapeuten bij Kakelbont Kinderpraktijk zijn alle lid van het KNGF en het NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie).
Het Centraal Kwaliteitsregister is geregeld vanuit het KNGF. Wie aan alle kwaliteitseisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. De fysiotherapeut mag zich dan registerfysiotherapeut noemen. Er is een algemeen register voor fysiotherapeuten en er zijn registers voor specialisatie fysiotherapeuten, zoals kinderfysiotherapeuten. Elke 5 jaar wordt er gekeken of aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan voor herregistratie.

 


Voor meer informatie over het KNGF en het NVFK  kunt u de betreffende website bezoeken. Voor informatie over het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Ook hebben onze therapeuten en de eventuele stagiaires een V.O.G. verklaring (verklaring omtrent gedrag)

 

CQ-Index (Consumer Quality Index) door FPM ( Fysio Prestatie Monitor)

Een nieuwe voorwaarde tot verkrijgen van een contract  is een klanttevredenheids toetsing, de zogenaamde CQ-Index fysiotherapie, door een onafhankelijk bedrijf. De resultaten van deze klanttevredenheidstoetsing worden gebruikt door de zorgverzekeraars en Kwaliefy (kwaliteitstoetsing door KNGF). Wij zijn hiervoor aangesloten bij Qualyzorg en zij maken gebruik van ons mailbestand.

 

Contracten met verzekeraars

Om de behandelingen van uw kind voor vergoeding in aanmerking te laten komen sluiten wij contracten af met deze zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij direct declareren bij de zorgverzekeraar en betaalt u geen eigen bijdrage voor de behandelingen die volgens uw polis worden vergoed. Verzekeraars stellen in toenemende mate eisen aan onze kwaliteit en leggen dit ook vast in onze contracten met hen.  Om een contract met hen te kunnen afsluiten en behouden zijn wij dus gebonden aan bepaalde voorwaarden.

 

Registratie van uw mailadres in ons bestand:

Om Qualizorg deze metingen te kunnen laten verrichten registreren wij vanaf heden uw e-mail adres. U wordt dan na het beëindigen van de behandelperiode van uw kind per mail benaderd door dit bedrijf om een online-enquête in te vullen. Qualyzorg heeft op geen enkele manier inzicht in het behandeldossier van uw kind, deze gegevens worden namelijk door ons niet meegestuurd. Er wordt alleen gevraagd naar uw ervaringen met onze praktijk en over de behandelaar van uw kind.  Uiteraard bent u niet verplicht deze enquête in te vullen, maar wij willen toch een dringend beroep op u doen om dit wel voor ons te doen.

 

Waarom deze enquête invullen?

De mate van deelname aan de enquête (wij moeten voldoen aan een minimum percentage van de behandelde patiënten) en de uitslag zijn bepalend voor ons contract van het jaar daarop. U werkt er dus aan mee dat wij ons contract met uw verzekeraar kunnen behouden en dus voor u de maximale vergoeding kunnen waarborgen. Indien wij geen contract meer zouden hebben met uw verzekeraar krijgt u behandelingen slechts vergoed volgens het (door de verzekeraar bepaalde) restitutietarief van maximaal 70% van de kosten.